Tallinna linna LAPSEHOIU TOETUSE määr 2024 aastal on 276 Eur/kuus. Lisaks saab linnalt toidukulu hüvitist: alla 3-aastaste laste puhul 2,75 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul 3.05 eurot päeva kohta.

 

 • Sügisel alustavasse rühma on veel mõned vabad kohad, ootame registreeruma;)
 • Trallituba lastehoid töötab ka suvekuudel!
 • Toetust saavad ka lapsed, kelle elukohaks on mõni Harjumaa vald ning enamasti on VALDADE TOETUSED pisut veelgi suuremad. Meil on kehtivad lepingud Saue- ja Harku vallaga, samuti on toetust saanud ka Viimsi- ja Rae valla lapsed.
 • Usume, et on mõistlik tuua valdade lapsed kelle vanemad töötavad Tallinnas samuti linna lastehoidu. Nii saate koos tööle ja koju sõita ning pole muret et laps peab ummikute tõttu kodu lähedases lastehoius olema hommikul esimene ja õhtul viimane;)
 • Meil ei ole vanematega siduvat lepingut, koostöö aluseks on kuu algul esitatud arve.
 • HEA TEADA: Trallituba lastehoid asub lihtsalt ligipääsetavas asukohas nii ühistranspordiga kui ka autoga tulijatele.

 • Jälgige ka meie facebooki lehte: https://www.facebook.com/LastehoidTrallitoas/  

Proovipäev tasuta

Lastele kes soovivad kohta hommikuses mängurühmas või pika päeva rühmas on proovipäev tasuta.

Üksikkülastus 10 EUR/tund; 30 EUR/pool päeva (kuni 4 tundi); 55 EUR/pikk päev

Üksikkülastus on võimalik vaid juhul kui meil on vaba kohta, seega palume eelnevalt oma tulemise soovist teada anda. Üksikkülastuse eest tasutakse ettemaksuna kohapeal sularahas või kui Teile sobib paremini ülekandega tasumine, teeme Teile ettemaksu arve. Kui juhtub et laps haigestub, tagastame Teie ettemaksu või lepime kokku uue aja. Ettemaksu arve peab olema tasutud hoidu tulemise ajaks.

Lõbus ja arendav hommikune mängurühm


E-R kuni 4 tundi, vahemikus 8.00-12.00 (vajadusel hommikuti ka pisut varem)
poole päeva lapsehoidu pakume ka pärastlõunasel ajal, vahemikus 12.00-17.30

4 tunni pikkune mängupäev on loodud mõeldes neile vanematele kellel ei ole vajadust last pikaks päevaks hoidu tuua kuid soovivad pakkuda lastele võimalust osaleda vahvates arendavates tegevustes omaealiste seltsis.
Rühmas osalemine on lapsele hea ettevalmistus lasteaiaks või päevahoiuks ning soovitame alustada 1-2 korda nädalas.


Hommikuse mängurühma hinnakiri

Külastades mängurühma:

 • 1- 3 päeva nädalas (või kuni 12 külastust kuus): 414 EUR, vanemal tuleb ise tasuda 138 eur
 • 4 päeva nädalas (või kuni 16 külastust kuus): 421 EUR, vanemal tuleb ise tasuda 145 eur
 • 5 päeva nädalas: 451 EUR, vanema osa peale Tallinna toetust: 175 eur
 • Kohatasule lisandub söögitasu 3,50 EUR/päev, millest tasub Tallinna linn alla 3-aastaste laste puhul 2,75 eur ning 3-aastase ja vanema lapse puhul 3.05 eur. Seega tuleb alla 3 aastase lapse vanemal ise tasuda ainult 0,75 eur/päev.

Mängurühma kohatasu sisaldab tegelusteks vajalikke töövahendeid ja materjale ning igal päeval erinevat arendavat tegevust (s.h. ka muusikalist tegevust).

Arve väljastatakse kuu algul ning lapse puudumisel mängurühmast (haiguse või puhkuse ajal) teeme tagasiarvestuse söögiraha osas.

Pika päeva rühm


on avatud E-R 8.00-17.30 (vajadusel hommikuti ka pisut varem)

Kohatasu suurus oleneb külastuste arvust:

 • 5 päeval nädalas kohatasu suurus: 551 EUR/kuu. Tln vanemal tuleb kohatasust ise tasuda vaid 275 EUR
 • 4 päeval nädalas (või kuni 16 päeva kuus): 501 EUR/kuu, vanema tasutav osa 225 EUR
 • 3 päeval nädalas (või kuni 12 päeva kuus): 451 EUR/kuu, vanema osa 175 EUR
 • 1-2 päeval nädalas (või kuni 8 päeva kuus): 414 EUR/kuu, vanema osa 138 EUR
 • Kohatasule lisandub söögitasu 4,50 EUR/päev. millest tasub Tallinna linn alla 3-aastaste laste puhul 2,75 eur ning 3-aastase ja vanema lapse puhul 3.05 eur.
  Seega tuleb alla 3 aastase lapse vanemal ise tasuda vaid 1,75 eur/päev.
  Kohatasu arve väljastatakse iga kuu alguses ja lapse puudumisel (haiguse või puhkuse ajal) teeme tagasiarvestuse ainult söögiraha osas.

Kohatasu hinnad sisaldavad ka tegelusteks vajalikke töövahendeid ja materjale, igal päeval erinevat arendavat tegevust (s.h. ka muusikalist tegevust).

Kui vanem jätab kohatasu arve tähtajaks tasumata, loeme seda vanema sooviks kohast loobuda ning koostöö Alltrendo OÜ-ga lõpetada. Maksetähtajale järgneval päeval ei võeta Trallitoas vastu last kelle kohatasu arve on laekumata.

Beebihoid

Mõeldud kõige pisematele, vanuses alates 9 kuud. Hoidu toodud beebiga tegeleb eraldi hoidja.

Uudised

Täpsem info Tallinna linna poolt makstava toetuse kohta:https://www.tallinn.ee/et/haridus/lapsehoiuteenuse-toetuse-info-lapsevanemale