Tallinna linna LAPSEHOIU TOETUSE määr 2018 aastal on 166 Eur/kuus.

 • Veel on vabu kohti sügisel alustavasse rühma, olete oodatud registreeruma!
 • Ootame taas lapsi suvisesse mängurühma (lasteaia rühma puhkuse ajal).
 • Beebidele (ning lastele kellel mingil põhjusel ei ole võimalust toetuse saamiseks) kehtib kokkuleppeline kuutasu 🙂
 • Trallituba lastehoid töötab ka suvekuudel!
 • Toetust saavad ka lapsed, kelle elukohaks on mõni Harjumaa vald ning enamasti on VALDADE TOETUSED pisut veelgi suuremad. Meil on kehtivad lepingud Saue- ja Harku vallaga, samuti on toetust saanud ka Viimsi- ja Rae valla lapsed.
 • HEA TEADA: Trallituba lastehoid asub lihtsalt ligipääsetavas asukohas nii ühistranspordiga kui ka autoga tulijatele, meil ei ole vanematega siduvat lepingut ning kõik hinnakirjas toodud maksumused sisaldavad toitlustuse tasu 🙂

 • Jälgige ka meie facebooki lehte: https://www.facebook.com/LastehoidTrallitoas/  

Proovipäev tasuta

Lastele kes soovivad kohta hommikuses mängurühmas või pika päeva rühmas on proovipäev tasuta.

Üksikkülastus 6 EUR/tund; 15 EUR/pool päeva; 25 EUR/pikk päev

Üksikkülastus on võimalik vaid juhul kui meil on vaba kohta, seega palume eelnevalt oma tulemise soovist teada anda. Üksikkülastuse eest tasutakse ettemaksuna kohapeal sularahas või kui Teile sobib paremini ülekandega tasumine, teeme Teile ettemaksu arve. Kui juhtub et laps haigestub, tagastame Teie ettemaksu või lepime kokku uue aja. Ettemaksu arve peab olema tasutud hoidu tulemise ajaks.

Lõbus ja arendav hommikune mängurühm

E-R kuni 4 tundi, vahemikus 8.00-13.00 (vajadusel hommikuti ka pisut varem)

4 tunni pikkune mängupäev on loodud mõeldes neile vanematele kellel ei ole vajadust last pikaks päevaks hoidu tuua kuid soovivad pakkuda lastele võimalust osaleda vahvates arendavates tegevustes omaealiste seltsis.
Rühmas osalemine on lapsele hea ettevalmistus lasteaiaks või päevahoiuks ning soovitame alustada 1-2 korda nädalas.

Hommikuse mängurühma hinnakiri

(tabelis on toodud lõplik maksmus, mis SISALDAB ka kahe söögikorra SÖÖGIRAHA!)

Külastades mängurühma:

 • 1- 2 päeva nädalas (kuni 8 külastust kuus) on kohatasu suuruseks koos söögiga 265,40 EUR, millest on Tallinna vanema osa 99,40 eur.
  Kui soovite, on võimalik mängurühmas osaleda ka rohkem päevi nädalas:
 • 3 päeva nädalas (12 korda kuus) koos söögiga: 283,60 EUR, vanemal tuleb tasuda 117,60 eur
 • 4 päeva nädalas (16 korda kuus) koos söögiga: 301,80 EUR, vanemal tuleb tasuda 135,80 eur
 • 5 päeva nädalas: koos söögiga 324,10 EUR, vanema osa peale Tallinna toetust: 158,10 eur

Mängurühma kohatasu sisaldab tegelusteks vajalikke töövahendeid ja materjale ning igal päeval erinevat arendavat tegevust (s.h. ka muusikalist tegevust).

Lapse puudumisel mängurühmast (haiguse või puhkuse ajal) teeme tagasiarvestuse söögiraha osas 2,05 EUR/iga puudutud päeva eest.

Võtke julgesti ühendust ka juhul kui Teil puudub linna või valla toetuse saamise võimalus.

Pika päeva rühm

on avatud E-R 8.00-17.30 (vajadusel hommikuti ka pisut varem)

Kohatasu suurus oleneb külastuste arvust.
Hinnakirjast leiate lõpliku maksumuse, mis SISALDAB ka 3 söögikorra SÖÖGITASU:

 • 5 päeval nädalas koos söögiga: 393,60 EUR/kuu. Tln vanemal tuleb ise ”kanda” vaid 227,60 EUR
 • 4 päeval nädalas (või 16 päeva kuus) koos söögiga: 347,80 EUR/kuu, vanema osa 181,80 EUR
 • 3 päeval nädalas (või 12 päeva kuus) koos söögiga: 309,60 EUR/kuu, vanema osa 143,60 EUR
 • 1-2 päeval nädalas (kuni 8 päeva kuus) koos söögiga: 271,40 EUR/kuu,vanema osa 105,40 EUR

Kohatasu arve väljastatakse iga kuu alguses ja lapse puudumisel (haiguse või puhkuse ajal) teeme tagasiarvestuse söögiraha osas 2,80 EUR/iga puudutud päeva eest.

Kohatasu hinnad sisaldavad ka tegelusteks vajalikke töövahendeid ja materjale, igal päeval erinevat arendavat tegevust (s.h. ka muusikalist tegevust).

Võtke julgesti ühendust ka juhul kui Teil puudub linna või valla toetuse saamise võimalus.

Kui vanem jätab kohatasu arve tähtajaks tasumata, loeme seda vanema sooviks kohast loobuda ning koostöö Alltrendo OÜ-ga lõpetada. Maksetähtajale järgneval päeval ei võeta Trallitoas vastu last kelle kohatasu arve on laekumata.

Beebihoid

Mõeldud kõige pisematele, vanuses alates 9 kuud. Hind oleneb päevade arvust kuus ja päevade pikkusest. Hoidu toodud beebiga tegeleb eraldi hoidja.

Võtke ühendust ja teeme hinnapakkumise vastavalt Teie vajadustele.

Uudised

 • Ööhoid Trallitoas

  Kui vajate lapsele ööhoidu, võtke palun ühendust ja lepime kokku. Ühekordse hoiu maksumuseks on 35 EUR/1 kord. Hinnas sisaldub jook ja kerge eine õhtul ning hommikusöök.

 • Lapsehoid lapse kodus

  Andke oma soovist/vajadusest aegsasti teada, teeme Teile pakkumise ja võimalusel tuleme appi:)

Täpsem info Tallinna linna poolt makstava toetuse kohta: http://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiuteenuse-huvitamine#oigusaktid