Tallinna linna LAPSEHOIU TOETUSE määr 2021 aastal on 196 Eur/kuus. Lisaks saab linnalt toidukulu hüvitist alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta.

 

 • Uueks hooajaks on veel mõned vabad kohad, ootame registreeruma;)
 • Trallituba lastehoid töötab ka suvekuudel!
 • Toetust saavad ka lapsed, kelle elukohaks on mõni Harjumaa vald ning enamasti on VALDADE TOETUSED pisut veelgi suuremad. Meil on kehtivad lepingud Saue- ja Harku vallaga, samuti on toetust saanud ka Viimsi- ja Rae valla lapsed.
 • Usume, et on mõistlik tuua valdade lapsed kelle vanemad töötavad Tallinnas samuti linna lastehoidu. Nii saate koos tööle ja koju sõita ning pole muret et laps peab ummikute tõttu kodu lähedases lastehoius olema hommikul esimene ja õhtul viimane;)
 • Meil ei ole vanematega siduvat lepingut, koostöö aluseks on kuu algul esitatud arve.
 • HEA TEADA: Trallituba lastehoid asub lihtsalt ligipääsetavas asukohas nii ühistranspordiga kui ka autoga tulijatele.

 • Jälgige ka meie facebooki lehte: https://www.facebook.com/LastehoidTrallitoas/  

Proovipäev tasuta

Lastele kes soovivad kohta hommikuses mängurühmas või pika päeva rühmas on proovipäev tasuta.

Üksikkülastus 8 EUR/tund; 24 EUR/pool päeva; 34 EUR/pikk päev

Üksikkülastus on võimalik vaid juhul kui meil on vaba kohta, seega palume eelnevalt oma tulemise soovist teada anda. Üksikkülastuse eest tasutakse ettemaksuna kohapeal sularahas või kui Teile sobib paremini ülekandega tasumine, teeme Teile ettemaksu arve. Kui juhtub et laps haigestub, tagastame Teie ettemaksu või lepime kokku uue aja. Ettemaksu arve peab olema tasutud hoidu tulemise ajaks.

Lõbus ja arendav hommikune mängurühm

E-R kuni 4 tundi, vahemikus 8.00-12.00 (vajadusel hommikuti ka pisut varem)
poole päeva lapsehoidu pakume ka pärastlõunasel ajal, vahemikus 12.00-17.30

4 tunni pikkune mängupäev on loodud mõeldes neile vanematele kellel ei ole vajadust last pikaks päevaks hoidu tuua kuid soovivad pakkuda lastele võimalust osaleda vahvates arendavates tegevustes omaealiste seltsis.
Rühmas osalemine on lapsele hea ettevalmistus lasteaiaks või päevahoiuks ning soovitame alustada 1-2 korda nädalas.

Hommikuse mängurühma hinnakiri

Külastades mängurühma:

 • 1- 3 päeva nädalas (kuni 12 päeva kuus): 294 EUR, vanemal tuleb tasuda 98 eur
 • 4 päeva nädalas: 336,50 EUR, vanemal tuleb tasuda 140,50 eur
 • 5 päeva nädalas: 341,50 EUR, vanema osa peale Tallinna toetust: 145,50 eur
 • Kohatasule lisandub söögitasu 2,34 EUR/päev.

Mängurühma kohatasu sisaldab tegelusteks vajalikke töövahendeid ja materjale ning igal päeval erinevat arendavat tegevust (s.h. ka muusikalist tegevust).

Arve väljastatakse kuu algul ning lapse puudumisel mängurühmast (haiguse või puhkuse ajal) teeme tagasiarvestuse söögiraha osas.

Võtke julgesti ühendust ka juhul kui Teil puudub linna või valla toetuse saamise võimalus.

Pika päeva rühm

on avatud E-R 8.00-17.30 (vajadusel hommikuti ka pisut varem)

Kohatasu suurus oleneb külastuste arvust:

 • 5 päeval nädalas kohatasu suurus: 440 EUR/kuu. Tln vanemal tuleb kohatasust ise ”kanda” vaid 244 EUR
 • 4 päeval nädalas: 390 EUR/kuu, vanema osa 194 EUR
 • 3 päeval nädalas: 340 EUR/kuu, vanema osa 144 EUR
 • 1-2 päeval nädalas (kuni 8 päeva kuus): 294 EUR/kuu, vanema osa 98 EUR
 • Kohatasule lisandub söögitasu 3,20 EUR/päev.

Kohatasu arve väljastatakse iga kuu alguses ja lapse puudumisel (haiguse või puhkuse ajal) teeme tagasiarvestuse söögiraha osas.

Kohatasu hinnad sisaldavad ka tegelusteks vajalikke töövahendeid ja materjale, igal päeval erinevat arendavat tegevust (s.h. ka muusikalist tegevust).

Võtke julgesti ühendust ka juhul kui Teil puudub linna või valla toetuse saamise võimalus.

Kui vanem jätab kohatasu arve tähtajaks tasumata, loeme seda vanema sooviks kohast loobuda ning koostöö Alltrendo OÜ-ga lõpetada. Maksetähtajale järgneval päeval ei võeta Trallitoas vastu last kelle kohatasu arve on laekumata.

Beebihoid

Mõeldud kõige pisematele, vanuses alates 9 kuud. Hind oleneb päevade arvust kuus ja päevade pikkusest. Hoidu toodud beebiga tegeleb eraldi hoidja.

Võtke ühendust ja teeme hinnapakkumise vastavalt Teie vajadustele.

Uudised

 

 • Lapsehoid, ööhoid lapse kodus

  Andke oma soovist/vajadusest aegsasti teada, teeme Teile pakkumise ja võimalusel tuleme soovitud ajal appi:)

Täpsem info Tallinna linna poolt makstava toetuse kohta: http://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiuteenuse-huvitamine#oigusaktid